Preisliste LA OBRA

Einheit Lage WFL PREIS
WE 01 1. Obergeschoss verkauft
WE 02 1. Obergeschoss verkauft
WE 03 1. Obergeschoss verkauft
WE 04 1. Obergeschoss verkauft
WE 05 1. Obergeschoss verkauft
WE 06 1. Obergeschoss verkauft
WE 07 2. Obergeschoss verkauft
WE 08 2. Obergeschoss verkauft
WE 09 2. Obergeschoss verkauft
WE 10 2. Obergeschoss verkauft
WE 11 2. Obergeschoss verkauft
WE 12 2. Obergeschoss verkauft
WE 13 3. Obergeschoss verkauft
WE 14 3. Obergeschoss verkauft
WE 15 3. Obergeschoss verkauft
WE 16 3. Obergeschoss verkauft
WE 17 3. Obergeschoss verkauft
WE 18 4. Obergeschoss verkauft
WE 19 4. Obergeschoss verkauft
WE 20 4. Obergeschoss verkauft
WE 21 4. Obergeschoss verkauft
WE 22 4. Obergeschoss verkauft
WE 23 Dachgeschoss verkauft
WE 24 Dachgeschoss verkauft
Büro Erdgeschoss verkauft