Preisliste – Bon Tempi

Einheit Lage WFL PREIS
Wohnung 01 EG Hausteil 1 122,12 249.900
Wohnung 02 EG Hausteil 1 121,14 239.900
Wohnung 03 1.OG Hausteil 1 verkauft
Wohnung 04 1./2. OG Hausteil 1 verkauft
Wohnung 05 1.OG Hausteil 1 verkauft
Wohnung 06 2.OG Hausteil 1 verkauft
Wohnung 07 2.OG Hausteil 1 verkauft
Wohnung 08 DG Hausteil 1 verkauft
Wohnung 09 EG Hausteil 2 verkauft
Wohnung 10 EG Hausteil 2 192,40 289.900
Wohnung 11 1.OG Hausteil 2 verkauft
Wohnung 12 1./2. OG Hausteil 2 verkauft
Wohnung 13 1.OG Hausteil 2 verkauft
Wohnung 14 2.OG Hausteil 2 verkauft
Wohnung 15 2.OG Hausteil 2 verkauft
Wohnung 16 DG Hausteil 2 verkauft

Preisliste Stellplätze

Wohnanlage Bon Tempi Neuwied